Historie Ekonomické fakulty

 

 

1849

založení VŠB v Příbrami (Montánní učiliště)

 

1945

na základě dekretu prezidenta Eduarda Beneše se VŠB stěhuje z Příbrami do Ostravy

 

1951/1952

3 fakulty: hornická, hutnická, báňského inženýrství

 

1952

vznik fakulty ekonomického inženýrství spojením ekonomických kateder a oborů na jednotlivých fakultách

 

1. 4. 1977

vznik Ekonomické fakulty VŠB – první děkan prof. Ing. Jindřich Mikeska, Dr.Sc.

 

1987

9 kateder a 1 vědeckovýzkumné pracoviště

 

1989

rok velkých změn nejen ve společnosti ale i na EkF – změna orientace a preferencí školy, návrat k autonomii a akademickým svobodám

 

1991

začal vycházet měsíčník mladých ekonomů EKONOmix (na vlastní náklady studentů), vycházel v nákladu až 10 tisíc kusů, byl určen pro všechny mladé ekonomy v celé ČR, ať již ve škole nebo v praxi

 

1992

založení Nadačního fondu Karla Engliše

 

1994

parlamentem ČR schválen zákon, kterým se historický název univerzity doplnil -  Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava

 

1999

EkF začala realizovat výuku i mimo Ostravu – obor Eurospráva a Aplikovaná matematika ve Valašském Meziříčí; vytvoření Institutu doktorských a manažerských studií (MBA) ve spolupráci s Liverpool John Moores University z Velké Británie

 

2001

EkF se stává členem CAMBAS (Česká asociace MBA škol)

 

09/2002

první absolventi studia MBA

 

září 2004

otevření přednáškového a kulturního sálu Vesmír

 

2005

nové počítačové učebny (130 počítačových stanic), odkoupení a rekonstrukce budovy „E“ (objekt bývalé Agrobanky); zahájení činnosti Institutu inovace vzdělávání, jehož součástí je Centrum pro handicapované studenty Slunečnice

 

2006

otevření budovy „E“

 

2006

obor Ekonomika cestovního ruchu a Sportovní management v Uherském Hradišti, obor Veřejná ekonomika a správa v Šumperku

 

2007

VŠB-TU Ostrava získala certifikát ISO 9001

 

1. 5. 2008

děkankou se stává prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová

 

1. 10. 2008

vyšlo první číslo fakultního časopisu Sokolská 33

 

11/2008

založení pěveckého sboru při EkF Chorus Ostrava

 

2009

dokončeno úplné zasíťování kolejí

 

2013
15 kateder, více než 6 tisíc studentů

 

2016

děkanem se stává prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal